Archeologisch museum gerund door vrijwilligers Site

Heiloo in de periode 1781 – 1815

Tegen het eind van de 17e eeuw stagneert de enorme groei van rijkdom en vernieuwing in kunsten en wetenschap in de Republiek der Nederlanden. De oorzaak is oorlog: ons land is telkens in...

Heiloo in de periode 1585 – 1648.

De Tachtigjarige oorlog duurt tot 1648 en deze tijd kenmerkt zich door enerzijds veel ellende door deze oorlog, maar anderzijds een ongekende bloeiperiode in de Noordelijke Nederlanden. Brabant en Vlaanderen worden door Spanje...

Heiloo in de periode 1550 – 1600

In deze periode begint de opstand tegen Spanje. De aanleiding is het strenge optreden van Philips II tegen de mensen die kiezen voor het protestantse geloof. De Nederlandse gewesten vallen ten prooi aan...