– BEELDBANK –

Beeldbank Baduhenna toegelicht

De beeldbank bevat een groot aantal foto’s van voorwerpen uit onze collectie. Bij de foto ziet u de (database-) rubrieken en archeologische informatie over het voorwerp of de voorwerpen.

Bovendien is er een koppeling naar een online-formulier waarmee u ons kunt helpen aan nadere informatie.

Hier geven we enige tekst en uitleg over:

  • Het zoeken van voorwerpen hier op de website [1].
  • Het gebruik van van uw meegenomen telefoon of tablet tijdens uw bezoek aan het museum [2].
  • Het zoeken in een bepaald gebied binnen Heiloo aan de hand van een Locatiecode [3].
  • Copyright; wilt u fotomateriaal gebruiken, dan geven we hier de spelregels [4].

1. ZOEKEN in de beeldbank: Voor het overzicht van alle voorwerpen in de beeldbank klikt u direct op ‘zoeken’ (zoekveld leeg laten). Klikken op de afbeelding helpt u verder aan informatie.

2. IN HET MUSEUM: In de vitrines ziet u bij elk voorwerp een kaartje met basisinformatie en een getal. In onze beeldbank zoekt u aan de hand van dit viercijferig getal via uw eigen telefoon of tablet ter plekke direct informatie over dit voorwerp.

  • Bij Zoeken in veld : “Nummer” selecteren.
  • Bij Zoek op : het getal typen (xxxx).
  • Vervolgens bevestigen met : Zoeken.
  • Voor de informatie : één klik op de getoonde afbeelding.

Met de zoekfunctie krijgt u bijvoorbeeld door het invullen van 0010 de sikkels in beeld!

Voorbeeld

U kunt nu verder naar de zoekfunctie van de beeldbank!

3. Locatiecode: Op de hieronder opgenomen kaart ziet u Heiloo onderverdeeld in gebieden gemarkeerd met een hoofdletter en een omtrek met zwarte stippellijn. Deze aanduiding maakt het mogelijk om archeologische onderzoeken en voorwerpen te traceren in een bepaald archeologisch gebied. Bij ieder voorwerp in de beeldbank vindt u de Locatiecode zodat u er op kunt zoeken.

Tevens verwijzen de codes naar mappen die in het museum aanwezig zijn met documentatie (enz.) over de desbetreffende onderzoeken. U kunt daar naar vragen tijdens uw bezoek aan het museum.

4. Copyright:

De foto’s zijn gemaakt door: K. Hoogland, H. Hillebrand, J-W Welbergen, F. Nieuwenhout.

Oude Logo: In de reeks 1 t/m 285 met het oude logo – bij publicatie vermelden: ‘© Fotografie Kitty Hoogland/ Herman Hillebrand’.

Nieuw logo: Bij publicatie van foto’s met het nieuwe logo – vermelden: ‘© Baduhenna’.’.

DISCLAIMER: De beeldbank is volop in ontwikkeling, en zeker niet compleet. Mogelijk krijgt u nog onvolledige pagina’s te zien, nieuwe foto’s van voorwerpen worden toegevoegd, beschrijvingen worden bijgewerkt. Uiteindelijk wordt de gehele beeldbank vernieuwd.

De meeste voorwerpen uit de beeldbank zijn daadwerkelijk te zien in het museum.