Sponsoren

Hier staan de namen van personen of organisaties die ons financieel ondersteunen.

  • .Royale bijdrage ten behoeve van digitalisering 2022.2022: Prins Bernard Cultuurfonds: Royale bijdrage ten behoeve van digitalisering.

===================

Wij zijn u erg erkentelijk.

Ook uw naam kan hier ook komen te staan … meldt u aan als sponsor!

ANBI

Een sponsor is een organisatie die Baduhenna financieel steunt.

Baduhenna zal de sponsor vermelden in de entree van het museum en op de website van Baduhenna (alhier).