Sponsoren

Hier staan de namen van personen of organisaties die ons financieel ondersteunen.

Wij zijn u erg erkentelijk.

Uw naam kan hier ook komen te staan … meldt u aan als sponsor!

ANBI

Een sponsor is een organisatie die Baduhenna financieel steunt.

Baduhenna zal de sponsor vermelden in de entree van het museum en op de website van Baduhenna.