Werkgroepen

Een werkgroep is een groep vrijwilligers die actief is voor een speciaal onderwerp of speciale taak, onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid. De werkgroep kan ad hoc worden samengesteld, of ook langere tijd ‘slapend’ zijn; vrijwilligers kunnen ook onderdeel zijn van verschillende werkgroepen.

1. Werkgroep Archeologisch Veldwerk

Leden van de archeologische werkgroep zijn betrokken bij onderzoek in het veld. Dit alles gebeurt binnen het wettelijk toegestane kader van de Archeologische Monumentenzorg. Zij verlenen ondersteuning aan professionele opgravingen en doen zelf archeologische waarnemingen. De ondersteuning kan bestaan uit praktisch veldwerk, of uit het geven van voorlichting rondom de archeologische werkzaamheden.

Archeologisch onderzoek vindt vooral plaats wanneer de gelegenheid zich ervoor biedt bij professionele opgravingen.

Contactpersoon: Fons Morsch

Mail – Veldwerk onder vermelding ‘Veldwerk’

2. Werkgroep Jeugd en Educatie

Op afspraak zijn schoolklassen welkom in de werkruimte en in het Archeologisch museum. De werkgroep presenteert en begeleidt activiteiten in het kader van archeologie en historie. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er bijvoorbeeld een ochtendprogramma ontwikkeld waarbij zij zelf aan de slag kunnen met ‘archeologie’.

De Jeugdgroep valt ook onder deze werkgroep. Naar de pagina van de jeugdgroep.

Contactpersoon: Lou Sinke

Mail – Educatie onder vermelding ‘Educatie’.

3. Werkgroep Museum

De talrijke archeologische voorwerpen uit de bodem van Heiloo moeten aantrekkelijk tentoongesteld worden. Voorwerpen moeten van deugdelijke informatie worden voorzien. Als lid van de werkgroep help je bij het op orde brengen van de expositie(s). Als lid van deze werkgroep ben je gastvrouw of gastheer tijdens de opening van het museum (m.n. zaterdagmiddag). Zo mogelijk geef je rondleidingen in het museum.

Daarnaast organiseer je samen met anderen de opening tijdens de museumdagen, de landelijke Open Monumentendag in september en kun je meehelpen met de activiteiten rondom de Uit&Zo in Heiloo.

Contactpersoon Lou Sinke

Mail – Museum onder vermelding ‘Museum’.

4. Werkgroep Restauratie

Leden van deze werkgroep zijn bezig met het restaureren van de gevonden voorwerpen. Het gaat daarbij om diverse voorwerpen van aardewerk, glas, metaal, hout en steen. Eens in de week op woensdagochtend komt de restauratiegroep bij elkaar om – onder leiding van W. Peereboom – het gevarieerde restauratiewerk te doen.

Contactpersoon: Fons Morsch

 Mail – Restauratie onder vermelding ‘Restauratie’.

5. Werkgroep Beeldbank

De archeologische voorwerpen worden gefotografeerd en systematisch beschreven. We werken er aan om beeldmateriaal en informatie over de objecten volledig digitaal toegankelijk te maken. Via de website heeft u toegang tot deze nieuwe ZCBS BADUHENNA BEELDBANK Direct naar de beeldbank.

Contactpersoon: Wim Maan

Mail – Beeldbank onder vermelding ‘Beeldbank’.

6. Werkgroep Documentatie

De vrijwilligers van de werkgroep documentatie zoeken gegevens bij elkaar over de diverse archeologische onderzoeken en combineren zo de schriftelijke bronnen met fotomateriaal (enz.) om dit ook digitaal te kunnen verwerken, onder andere in de beeldbank.

Contactpersoon: Fons Morsch

Mail – Documentatie onder vermelding ‘Documentatie’.