Tijdlijn vondsten

Activiteiten die honderden jaren geleden hebben plaatsgevonden hebben soms in de grond sporen achtergelaten, vaak ook intressante zaken die tastbaar getuigen van het verleden.

Goed archeologisch bewustzijn en onderzoek zijn belangrijk. Archeologische overblijfselen worden helaas verstoord/ vernietigd bij grondwerkzaamheden, zoals bij het aanleggen van waterpartijen, diepploegen, het bouwen van woningen. De informatie die eeuwenlang in de bodem lag opgeslagen, het zogeheten bodemarchief, gaat daarbij voorgoed verloren.

Heiloo blijkt al ruim voor het begin van de jaartelling bewoond te zijn, er zijn tal van (pre-) historische vindplaatsen onderzocht.

Archeologische vondsten in Heiloo
jaar plaats wat periode
1921 Holleweg 14 weefgewichten 100 – 300 nChr
brokken leem haard ?kuip?
1932 Krommelaan sikkels – 8 x vuursteen, 1 x brons 1400 – 500 vChr
1991 Oosterzijweg ploegsporen 450 – 1100 vChr
scherf
1992 Bergermeer 2 walvisribben 3500 – 3300 vChr
1996 buitenplaats Vrieswijk konijnebotjes 17e eeuw
perzikpitten 17e eeuw
lakzegels
theekopje met schotel
borden
chinees schaaltje
1996 Vennewatersweg inheems romeins aardewerk 1e – 3e eeuw
1998 egelshoek / laan van muys inheems romeins aardewerk 1e – 3e eeuw
weefgewichten 1e – 3e eeuw
2002 De Wildtlaan fragmenten inheems romeins aardewerk 1e – 3e eeuw
2002 Spanjaardslaan scherven vroeg / laat middeleeuws
kogelpotten laat middeleeuws
randfragmenten merovingisch/karolingisch
2002 Westerweg/Stationsstraat 12 waterputten 1.20 – 1.50 18e eeuw
tonput met gemetselde bovenrand 16e eeuw
klotendolk 13e eeuw
ijzeren emmerhengsel 17e eeuw
leistenen speelschijf 17e eeuw
slijpsteen 17e eeuw
2002 Westerweg (Trefpunt) sporen – kuil van 100 x 150 cm
roodbakkend aardewerk 18e eeuw
2 majolicaborden
zalfpotjes
2005 Stationsplein sporen en vondsten romeins/merovingisch
nederzettingsssporen / waterputten / afvalkuilen 13e eeuw – heden
2006 Frederica’s Hof greppels 100-1200 n Chr
4 fragmenten aardewerk 11e 13e eeuw
2006 Hoog en Laag sporen tuinbouw / landinrichting 16e – 19e eeuw
aardewerkscherven romeins-middeleeuws
aardewerkscherven 17e – 19e eeuw
2007 Maalwater palencirkel doorsnee 5 m 20 paalkuilen doorsnee 30 cm 800 v Chr
kringgreppel 4,8 x 3,3 m / 50 cm breed / 30 cm diep
2007 Kennemerstraatw./ Kennmerstaete paalkuilen / greppelfragmenten vroege middeleeuwen
scherven
bewoningssporen 10e – 11 eeuw
2006/2007 betsy’s hof jacobakan 1350 – 1500
ruiterspoor 18e eeuw
glis 17e eeuw
2000 ter coulster noppenbeker 1625 – 1725
flessen / glaszegels 1622- 1775
zalfpotje 1600 – 1850
schaal met tekst 1650 – 1750
grapen 1600 – 1800
voetfragment roemer 1625 – 1675
voet steengoed kannetje 1400 – 1600
2008 Vennewatersweg skelet hond 500 v Chr
gipsafdruk stukje pot
2008 Zuiderloo sporen akkers en paalpennen bronstijd
2009 Westerweg/ Past. van Muyenweg bewoningssporen 12e – 14e eeuw
paalkuilen
kringgreppels
keldertjes
waterputen
houten raamwerk met wiel op vierkant raamwerk en ossenjuk 13e eeuw
zilveren muntje Floris V 1225
ijzeren hak
2010 Maalwater palencirkel doorsnee 4 m – 21 paalsporen
2011 Zuiderloo palenkrans
grafheuvel met crematieresten
stenen hamerbijl bronstijd