Verjaardag Baduhenna

Lezing ter gelegenheid van de verjaardag van Baduhenna

Op 20 februari 1998 is de akte ondertekend ter formalisering van Stichting Regionale Archeologie Baduhenna, beheerder van het Archeologisch Museum Heiloo. Ter gelegenheid van deze verjaardag is Tim de Ridder gevraagd een lezing te houden. Deze lezing is ook aangeboden aan de leden van Verenging Oud Heiloo. De Werkgroep Archeologie van deze vereniging verzelfstandigde zich immers twintig jaar geleden als Baduhenna.

Tim de Ridder heeft indertijd ook zelf actief deelgenomen aan de opgravingen in Heiloo, samen met andere werkgroepleden.

  • Bij de introductie door Fons Morsch bleek, bij handopsteken, dat veel mensen die 20 jaar geleden betrokken waren nú aanwezig zijn bij de lezing! En ook enkelen van hen zijn nog steeds actief als vrijwilliger. Dit maakte van deze gelegenheid ook een reünie èn een feest van herkenning want veel wat Tim naar voren bracht was het werk van deze aanwezigen. Tim heeft veel foto en beeldmateriaal getoond en zo een geschiedenis verteld van het ontstaan van het landschap tot de locaties en opgravingen bij Egelshoek, de Witte Kerk, het Gemeentehuis. Door naast de grote lijnen ook ‘kleine feitjes’ te noemen was het een onderhoudend en leerzaam verhaal.

Om wat kleine feitjes te noemen: Tim noemt de mensen in Heiloo ‘zuinige mensen’, zij gebruikten de bouwmaterialen van de geruïneerde buitenhuizen. Tim noemde beerputten – de voorloper van de sceptictank – ‘een feest voor archeologen’. Heiloo blijkt een ‘locatie met de meeste perzikenpitten’. Fruit eten werd vroeger als ongezond gezien, immers de tanden werden aangetast door het zuur.

Archeologie is een boeiend vak. Op enkele onderwerpen geeft Tim aan dat er nog een en ander nader te onderzoeken is, of dat we het misschien wel nooit te weten zullen komen.

  • Deze verjaardag viering werd verassend afgesloten toen van de zijde van de gemeente uit handen van wethouder Rob Opdam een bos bloemen werd aangeboden samen met een belangrijk onderzoeksrapport over de eerste opgraving in plan Zuiderloo.

In zijn dankwoord sprak Fons Morsch (vrij naar Prof. Carenza Lewis) “De waarde van archeologie is mede het brengen van nieuwsgierigheid van mensen in hun eigen omgeving. Wat was hier vroeger? En wie? Het is bijna een emotionele beleving als je via archeologie geconfronteerd wordt met mensen die vóór jou op de zelfde plek leefden, maar in een totaal andere wereld!”

Voor deze impressie, Wim Maan

Link naar verslag van Fons Morsch: Inspirerende lezing