Open Monumentendagen 2022

Op zaterdag 10 en zondag 11 september is het museum geopend van 11.00u tot 16.00u.

Het thema DUURZAAMHEID heeft Baduhenna als volgt ingevuld:

1. Duurzaamheid in het gebruik van voorwerpen in huis: sommige gebruiksvoorwerpen worden gedurende vele tientallen jaren, soms wel eeuwen gebruikt in de wereld. Op schilderijen uit diverse periodes tref je voorwerpen die nauwelijks van vorm zijn veranderd.

In één van onze vitrines vind je een gatenpetiel (vergiet) uit de 18e eeuw, dat in dezelfde vorm ook voorkomt op schilderijen uit de 16e eeuw.

Pingsdorf aardewerk (een pot gevonden in Ypestein) is gedurende bijna 300 jaar geproduceerd – tussen 900 en 1200 – en is afkomstig uit Pingsdorf in Duitsland, later ook uit Brunssum in Limburg. Deze potten kennen een zeer groot verspreidingsgebied; reizende handelaren en marskramers hebben deze potten op lokale markten verhandeld.

Bij onderzoek in Heiloo aan de Westerweg is een zgn. klotendolk gevonden die op schilderijen in de 15e tot de 17e eeuw te zien zijn.

In onze collectie bevindt zich een kom van zgn.  amsterdams bont, een techniek waarbij bestaand chinees porselein een Hollands voorkomen kreeg.

Fragment Les Très Riches Heures du duc de Berry’, kalenderminiatuur, januari (musée Condé, Chantilly, Frankrijk).

2. Een ander invulling van duurzaamheid is te vinden in het hergebruik van materiaal.

Een runderbot werd gebruikt als een soort schaats / ski om je voort te bewegen over sneeuw en ijs: de glis.  In Heiloo zijn diverse van deze glissen gevonden. De glissen zijn gebruikt tussen 200 en 1800, dus over een periode van 16 eeuwen!

Verschillende bouwmaterialen van gesloopte gebouwen zijn opnieuw gebruikt in andere gebouwen; materiaal van kasteel Ter Coulster is teruggevonden in verschillende gebouwen in Alkmaar. Bij een laatste opgraving op het terrein van Nijenburg is een zgn. appelbloesemsteen gevonden, die waarschijnlijk afkomstig is van een ander gebouw.

Tijdens een onderzoek aan de Krommelaan is een zgn. bobbelkam gevonden, een langwerpig werktuig, gemaakt van de schouderblad van een rund.

In Zuiderloo zijn veel waterputten gevonden.  De basis van deze putten is zeer divers: een raamwerk van houten balken, afkomstig van een gebouw; een wagenwiel met en zonder spaken.

3. Men gebruikte ook eeuwenlang natuurlijke materialen.

Een voorbeeld van deze duurzaamheid is de grafheuvel die in Zuiderloo is aangetroffen. Onderzoek wijst uit dat het oudste deel dateert van 1350 v.Chr. terwijl de jongste sporen uit 100 n. Chr. zijn. Deze grafheuvel heeft dus 1450 jaar gefunctioneerd!

Een ander voorbeeld is het gebruik van natuurlijke materialen bij het bouwen van een woonstalhuis. De vorm en het materiaalgebruik zijn in de loop van eeuwen nauwelijks veranderd.