Worden wat je wilt…..Archeoloog?

De Kinderboekenweek ( 6 – 16 oktober) heeft als thema: Worden wat je wilt….

Misschien wil je wel archeoloog worden?

In dit prentenboek zie je hoe de archeoloog aan het werk gaat….

In de bibliotheek van Heiloo laten we de kinderen kennis maken met de archeologie: gereedschappen van de archeoloog en verschillende vondsten. Op enkele foto’s zie de archeoloog en kinderen aan het werk in Heiloo. Ook liggen er enkele boeken over archeologie (ter inzage).

In ons museum kom je nog veel meer te weten over de archeologie door middel van verhalen en voorwerpen uit de rijke opgravingsgeschiedenis van Heiloo. Zaterdag tussen 14.00u en 16.00u ben je van harte welkom. Toegang gratis.

In de herfstvakantie op donderdag 21 okt kun je in ons museum een onderdeel van het werk van de archeoloog zelf doen: scherven plakken. Je zoekt uit een bak archeologisch materiaal de scherven van één potje bij elkaar en probeert het potje “weer heel te maken”. We beginnen om 14.00uur en het duurt tot 16.00. uur. Graag aanmelden via info@baduhenna.nl.