Archeologisch museum gerund door vrijwilligers Site

Heiloo in de periode 1585 – 1648.

De Tachtigjarige oorlog duurt tot 1648 en deze tijd kenmerkt zich door enerzijds veel ellende door deze oorlog, maar anderzijds een ongekende bloeiperiode in de Noordelijke Nederlanden. Brabant en Vlaanderen worden door Spanje...

Heiloo in de periode 1550 – 1600

In deze periode begint de opstand tegen Spanje. De aanleiding is het strenge optreden van Philips II tegen de mensen die kiezen voor het protestantse geloof. De Nederlandse gewesten vallen ten prooi aan...

Heiloo in de periode 1350 – 1550

Uit deze periode de schijnwerper op het klooster De Blinken en een gebeurtenis rond kasteel Ter Coulster. Het klooster De Blinken. De verwoesting van kasteel Ter Coulster. In 1515 is Karel V Heer...