Tentoonstelling “Door de strandwal”

Bij de Vennewatersweg is recent de spooronderdoorgang opengesteld; een fijne verbinding tussen oost en west Heiloo. Het is een mooi ontwerp met veel aandacht voor archeologie.

De zuidwand geeft een artistieke impressie van de oorspronkelijke grondlagen. Uit deze grond heeft archeologisch onderzoek veel sporen en restanten van de menselijke activiteit naar boven gebracht. Deze vondsten vertellen ons het verhaal van de geschiedenis van Heiloo en de nabije omgeving.


Baduhenna heeft iets uit te leggen!


Misschien is het u al opgevallen, de woorden op de andere zijwand van de tunnel. Bijvoorbeeld: woonstalhuis, moesbed en kogelpot. Al deze woorden houden verband met de archeologische rijkdom van Heiloo.

Een mooie rapportage ziet u bij BeatFM

In de tentoonstelling geven wij tekst en uitleg. U ziet allerhande afbeeldingen of voorwerpen, zowel van de aanleg van de tunnel als ter illustratie van de archeologische onderzoeken in Zuiderloo.