Nationale Archeologie dagen 2024 – 14 en 15 juni

Baduhenna organiseert vijf verschillende aktiviteiten

  1. Archeologische wandelingen door de wijk Zuiderloo: Een kennismaking met Heiloo onder je voeten

Wandel mee op de strandwal door de wijk Zuiderloo, een bijzondere woonwijk die nog volop in ontwikkeling is. Ontdek de sporen van bewoning in de bronstijd en de vroege Middeleeuwen. De gids vertelt over het oude landschap met greppels, houtwallen, hagen, bosjes en duintjes; over waterputten, oude boerenerven, palencirkels en grafheuvels; over pollepels, sikkels en hamers.

De wandeling duurt twee uur en start vanaf het Landgoed Willibrordus Kennemerstraatweg 464 Heiloo. Na deze wandeling kijkt u met andere ogen naar deze wijk en kunt u in het Archeologisch museum Baduhenna vele archeologische voorwerpen bekijken. Resultaten van opgravingen in de afgelopen 100 jaar in Heiloo .

Wanneer:

  • Vrijdag 14 juni om 13.30 uur
  • Zaterdag 15 juni om 10.30 uur

Verzamelen bij de ingang van het Historisch Museum Heiloo. Aanmelden is gewenst via communicatie@baduhenna.nl.

Kosten voor deelname zijn €5,- kinderen gratis. Betalen via pin is mogelijk.

Archeologisch Museum Baduhenna organiseert deze wandeling in samenwerking met de Historische Vereniging Heiloo.

2. Archeologische opgraving voor de jeugd: “Een kennismaking met het werk van de archeoloog”

De geschiedenis lezen in de grond, dat is wat een archeoloog doet. Graven om sporen in de grond te vinden en om zo verborgen schatten bovengronds te halen. Dan ontdek je dat voor ons al mensen op hetzelfde stukje grond geleefd hebben. Je maakt kennis met het werk van de archeoloog door zelf in het opgravingsveld aan de slag te gaan; werken met de troffel, vondsten schoonmaken, uitzoeken wat het voorwerp is, een vondstkaartje invullen, alles wat erbij komt kijken om een gevonden schat te registreren en te bewaren. Doe mee en wordt archeoloog voor een dag.

Wanneer: Zaterdag 15 juni van 14.00-16.00 uur op Landgoed Willibrordus ingang achterzijde terrein aan de Rosendaal Heiloo. Aanmelden is gewenst via communicatie@baduhenna.nl. Kosten voor deelname zijn €3,- betalen via pin is mogelijk.

3. Tentoonstelling “Kunst uit scherven”

Het begint met een verzameling scherven. Door passen en meten maken archeologen er weer een schotel of pot van. Maar dat het ook anders kan laten de cursisten van de zomerschool van kunst- en cultuurcentrum De Blauwe Schuit zien. In de zomerschool werkten de cursisten met het thema archeologie. Aan de hand van scherven uit het museum hebben zij inspiratie opgedaan voor hun schilderijen en tekeningen. De kunstwerken zijn nu te bewonderen in Archeologisch museum Baduhenna Heiloo in een speciale tijdelijke tentoonstelling.  Als aanvulling op de tentoonstelling zijn restauraties van archeologische vondsten uit de museumcollectie toegevoegd, die laten zien wat de scherven ooit geweest zijn.

  

4. “Heiloo onder je voeten”, 100 jaar archeologie in Heiloo.

Toen in 1921 de eerste archeologische vondst in Heiloo gedaan werd, realiseerde men zich nog niet dat dit de start was van een lange ontdekkingstocht naar het ontstaan en het gebruik van de strandwal. De interesse voor archeologie was gewekt en in de 100 jaar die volgden werden sporen en gebruiksvoorwerpen van de vroegere bewoners prijsgegeven. In Archeologisch museum Baduhenna werpen de archeologische vondsten een licht op 4000 jaar bewoning op de strandwal.

5. Het museum is geopend

Tijdens de Nationale Archeologie dagen is het Archeologisch Museum Baduhenna open op zaterdag 15 juni van 13.00 – 17.00 uur. De toegang is gratis. Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten, o.a. puzzelen, memory, een speurtocht door het museum.

Meer informatie op https://archeologiedagen.nl/ – Plan je bezoek!

Locatie Archeologisch museum Baduhenna, Landgoed Willibrordus Kennemerstraatweg 464 Heiloo.