Interessante lezing door drs. Jan de Koning

Op 12 maart hield drs. Jan de Koning een interessante lezing voor een 50 -tal belangstellenden in de Refter zaal op het Landgoed Willibrordus met als titel:

“Bijna 25 jaar opgraven in Heiloo in ongeveer 25 opgravingen”.

Na een welkomstpraatje van voorzitter Fons Morsch nam de senior archeoloog van Hollandia (Zaandijk) ons mee op een reis door 4000 jaar bewoningssporen. Deze reis begon bij de vele moestuinbedden en de turfwinning uit de 1e helft van de 20e eeuw. En natuurlijk huisraad uit de 18e en 19e eeuw.

Kriskras door Heiloo doken we steeds dieper in de rijke archeologische geschiedenis van Heiloo. Van schrabbertjes tot fundamenten van boerderijen. Hoe komt een gouden Ottomaanse munt uit de 16e eeuw aan de Lagelaan?

In de middeleeuwen hadden de mensen ook last van hoog water, getuige de trip die onder de schoen gebonden werd. Het onderdeel van een ruiterspoor uit de 9e eeuw is bijna uniek voor Nederland! Waterputten zijn een rijke vindplaats en regelmatig vinden we rituele deposities, zoals een stel onafgewerkte pollepels.

Unieke vondsten markeerden diverse hoogtepunten uit de Heilooër bewoningsgeschiedenis met als kers op de taart de opgraving van een boerderij uit 1950 v. Chr. de oudste sporen van bewoning in Heiloo!

Het verhaal eindigde bij enkele gebruiksvoorwerpen uit de vroege bronstijd: een schouderblad dat als schep is gebruikt, schrabbertjes en een priem van vuursteen en een bobbelkam van bot. En een brok veen – 40.000 jaar oud!

Het was een lezing met veel informatie, de toehoorders zaten dan ook ademloos te luisteren. Al met al een geslaagde activiteit van Archeologisch museum Baduhenna!