Het kerkje van Willibrord

In het Verhaal van Nederland (NPO2) gaat het nu (16 februari 2022) over De Friezen en de Franken, periode 500 – 1000.

In deze periode verandert het landschap in on land drastisch. Het wordt natter en de zeespiegel stijgt. Het water overspoelt grote delen van Nederland en maakt het kustgebied, dus onze omgeving nagenoeg onleefbaar.

Na verloop komen er nieuwe bewoners: de Friezen bouwen terpen om het droog te houden. Ook Saksen en Franken vestigen zich in ons land. Na verloop van tijd worden de Franken uiteindelijk de baas. De Frankische vorsten moedigen de kerstening van onze streken aan; een hoofdrol is weggelegd voor Bonifatius en Willibrord.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden in: Heiloo voor en na Willibrord – C. Streefkerk e.a.(1995) en Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo – Jaap de Graaf(2017).

Uit deze periode zijn in ons gebied nauwelijks bewoningssporen te vinden. In de periode 1964 – 1967 is in en rond de Witte Kerk archeologisch onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek werden in de kerk zgn. paalkuilen ontdekt, waarvan de ouderdom teruggaat tot de achtste eeuw.

Onderzoek van de put. De eerste sporen van een kerk. Onderzoek in de kerk.

De geschiedenis van de Witte Kerk in vogelvlucht.

In 2010 werd de Willibordusput gerestaureerd; dat leverde een bijzondere vondst op.

In het museum treft u o.a. voorwerpen aan die bij het archeologisch onderzoek tevoorschijn kwamen. Heel bijzonder is het dagboekje van de archeoloog J.K. Haalebos tijdens het onderzoek bijhield.

Meer informatie over de archeologische geschiedenis van Heiloo vindt u in dit lees/kijkboek:

Voor slechts € 15 verkrijgbaar in ons museum en in de Heilöoer boekwinkels.