De pronkstukken van Ter Coulster

Sporen van een rijk verleden in de buitenhuizen van Heiloo

Een waterput vol scherven en een beergang met prachtig gekleurde wijnflessen en glazen. Landgoed Ter Coulster heeft veel verborgen schatten die bij archeologische opgravingen naar boven zijn gekomen. Deze pronkstukken zijn vanaf 13  mei te bewonderen in de speciale vitrines van “Ter Coulster” en “Betsy ’s Hof” in Archeologisch Museum Baduhenna Heiloo.

Van het oude kasteel Ter Coulster en de latere buitenhuizen, waar vanaf de twaalfde eeuw gewoond werd, is weinig meer te zien op het landgoed.

Boerderij “Ter Coulster” staat nu op de plaats van het oude kasteel. Bij werkzaamheden rond deze boerderij zijn de waterput en  oude funderingen van het kasteel en de slotgracht zichtbaar geworden.

Een bijzondere ontdekking was een tunnelachtige constructie, een oude beergang van het kasteel naar de slotgracht. Dat leverde vele vondsten op zoals; prachtige gekleurde 17de eeuwse wijnflessen; glaszegels met het familiewapen van de familie van Cats; sierlijk glaswerk en een noppenbeker met versiering; porseleinen kommetjes en veel aardewerk schalen en kommen. Ze geven een mooi beeld van “een leven in goeden doen” op het landgoed.

Op de oude locatie van boerderij “Betsy‘s Hof” werden oude waterputten met een houten tonconstructie uit de 15de eeuw gevonden met daarin een schat aan aardwerk voorwerpen zoals steengoed kannen en prachtige schalen en borden van Hollands slibversierd aardewerk. Uit de vele scherven is een Adam en Eva schaal gereconstrueerd die als pronkstuk bij Baduhenna in de vitrine staat.

Een bezoek aan de expositie in Archeologisch Museum Baduhenna sluit mooi aan op de uitgave van het nieuwe boek “Landgoed Ter Coulster” geschreven door Jaap de Graaf en de daarbij horende tentoonstelling in het Historisch museum Heiloo.

Bezoekers zijn welkom. Archeologisch museum Baduhenna is geopend op zaterdag van 14.00-17.00 uur. Toegang is gratis, donatie is welkom. Locatie Landgoed Willibrordus, Kennemerstraatweg 464 Heiloo.