“Rijkdom, macht en status, mooi wonen in groen Heiloo”.

Heiloo kende vele buitens, sommige zoals Ter Coulster van middeleeuwse oorsprong, Vanaf de 17de eeuw kochten stedelingen graag zo’n historische buitenplaats of bouwden er zelf een. Er ontstond een ware villacultuur. De eigenaren etaleerden hun rijkdom en goede smaak door de aanleg van een grote tuin.

De meeste buitenhuizen zijn verdwenen maar archeologische opgravingen vertellen ons veel over de rijkdom, gewoontes en gebruiken van de bewoners.

Kom alles te weet tijdens de lezing

“Buitenhuis Vrieswijk in Heiloo”

zondag 26 november van 15.00-17.00 uur.

Het verhaal en de sprekers

Het zal je maar gebeuren, graaf je een haag uit je tuin en stuit je op de funderingen van het oude buitenhuis Vrieswijk. Dat overkwam Arsène en toen hij een oude beerput ontdekte en de inhoud kon bergen en conserveren was het helemaal feest. De geschiedenis van het buitenhuis kwam tot leven.

Arsène vertelt op een interactieve manier over archeologisch onderzoek en de vroegere bewoners van Vrieswijk en geeft de toehoorders volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Arsène Haverman is amateur archeoloog en mede oprichter van Stichting Regionale Archeologie Baduhenna. Als eerste voorzitter heeft hij de grondslag gelegd voor het museum en het beschermen van het archeologisch erfgoed van Heiloo.

De strandwal bood een gunstig landschap voor de bouw van de buitenhuizen. Aan de rand van de strandwal in de nabijheid van water, zodat er toevoergreppels waren voor de aanvoer van materialen en er water in de slotgracht stond. Er waren akkerlandjes en sappige weiden voor de koetjes.

Wouter onderzocht de planten en voedsel resten die bij archeologisch onderzoek zijn gevonden, zij vertellen veel over het vroegere landschap en de eetgewoontes.

Wouter van der Meer studeerde in 2005 af aan de Universiteit van Amsterdam als mediterraan archeoloog. Tijdens zijn studietijd bracht interesse voor landbouw, handel en voeding hem in contact met het macrobotanische aspect van de archeobotanie. Wouter is een partner in BIAX-Consult.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze lezing. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Inloop en ontvangst vanaf 14.30 uur bij de zaal.

Aanmelden; via communicatie@baduhenna.nl

met vermelding van naam en het aantal personen.

Locatie; Filmzaal Historisch Museum Heiloo op het Landgoed Willibrordus, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo.