Archeologisch Museum Baduhenna te Heiloo krijgt vuurstenen sikkel in bruikleen van de familie Wijker.

sikkel 3

Een vuurstenen sikkel is een van de mooiste archeologische vondsten in Heiloo!

Enkele weken geleden kregen we bezoek van de heer Wijker uit Heiloo. Hij vertelde ons dat hij een ‘sikkel’ in bezit had. Deze sikkel heeft zijn vader rond 1991 gevonden tijdens werkzaamheden in zijn volkstuin. De vuurstenen sikkel verkeert in uitzonderlijk goede toestand en vertoont gebruiksglans. Na rijp beraad is de familie Wijker bereid deze sikkel in bruikleen te geven aan onze Stichting voor opname in het museum. We zijn uiteraard erg blij met dit gebaar!

De sikkel als werktuig wordt besproken in diverse archeologische rapporten en wordt gedateerd tussen 1200 en 700 v.Chr..

Heiloo is bekend om de vier oeroude vuurstenen sikkels die samen met een bronzen versie in 1930 in de zandbodem zijn gevonden. In het Oudheidkundig museum te Leiden zijn deze in Heiloo gevonden sikkels opgenomen in de collectie. In ons eigen museum zijn de replica’s hiervan tentoongesteld. Het is voor ons museum een echte aanwinst dat er nu een echt exemplaar te bewonderen zal zijn!

Er zijn verschillende studies verricht naar het oorspronkelijke gebruik van deze sikkels. Ze werden mogelijk gebruikt voor het snijden van riet of de korenaren van granen. De gebruiksglans op de sikkel doet echter vermoeden dat zulke sikkels in onze regio vooral werden gebruikt voor het snijden van zoden.

  • Zaterdag 31 oktober heeft de overhandiging van deze sikkel door de familie Wijker in ons museum plaatsgevonden

IMG_0177

IMG_0189

 

IMG_0198

 

  • Zaterdag 7 november is de maandelijkse openstelling van het archeologisch museum dan krijgt de ‘sikkel’ natuurlijk bijzondere aandacht!