Verslag van de lezing over archeologisch onderzoek ‘Craenenbroeck’