Huis van Hilde: Archeologieroute Kennemerland met exposities in Haarlem en Overveen

De archeologieroute in Kennemerland belicht de maatregelen die zijn genomen tegen een vijandelijke aanval. Haarlem kent een roerige geschiedenis. In en om de stad zijn versterkte plekken te bezoeken vanaf de Romeinse tijd tot en met de Tweede Wereldoorlog.De archeologieroutes die Cultuurcompagnie Noord-Holland ontwikkelt zijn een initiatief van Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland dat 15 januari 2015 opent in Castricum. Het centrum toont archeologische vondsten en collecties die de provincie in de loop van decennia binnenkreeg. Bewoners en bezoekers van Noord-Holland kunnen alvast kennismaken met archeologie in Noord-Holland via routes, presentaties, activiteiten en de vondstenactie #Archeoselfie.

Damsluis bij het Fort bezuiden SpaarndamDamsluis bij het Fort bezuiden Spaarndam

Ontdek archeologie in Noord-Holland

Vanaf het NS station in Haarlem gaat de route (49 km en 39 km versie) langs stadspoorten en verkent daarna het omringende platteland van de stad: via Penningsveer, Halfweg, Spaarnwoude, Spaarndam naar Velsen. De terugtocht voert door de Kennemerduinen.
Het middeleeuwse Haarlem is gebouwd op een langgerekte strandwal, een droge plek te midden van moerassig gebied. De eerste bewoningssporen zijn uit de late steentijd. Het Spaarne ontstond als veenstroom in de ijzertijd. De Graven van Holland bouwden de beroemde Sint Bavo. De stad kende grote welvaart in de 17de eeuw, wanneer Haarlem uitgroeit tot de tweede stad van Noord-Holland.
In januari wordt de laatste archeologieroute uit de serie van 8 gepresenteerd. De routes zijn te vinden op www.uitinnoordholland.nl en www.onh.nl/huisvanhilde. In januari verschijnen de routes in een publicatie.

Activiteiten Haarlem en omgeving

De tijdelijke presentatie over het Huis van Hilde en de archeologie in de regio Kennemerland is in december te gast in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen. De getoonde vondsten (300 – 600 n. Chr.) komen van Groot Olmen. Deze kwamen door ingrijpende natuurontwikkeling in het duinreservaat bij Overveen, tevoorschijn. www.np-zuidkennemerland.nl
Vanaf 14 november is in het Archeologiemuseum in Haarlem de tentoonstelling Cold Case in de Nederlandse archeologie te zien. www.archeologischmuseumhaarlem.nl.