Archeologisch museum Baduhenna Site

Onderzoek A9 – oostkant

Het onderzoek aan de oostkant van de A9 (grondgebied van de gemeente Castricum) heeft hoofdzakelijk greppels opgeleverd uit de Romeinse tijd (1e-4e eeuw) die te maken hebben met het (agrarisch) gebruik van het land....

Onderzoek Zuiderloo voorlopig afgerond.

  De afgelopen weken zijn bij onderzoeken in Zuiderloo door archeologen van Archol Archeologen overblijfselen uit de late IJzertijd opgegraven. Judtith van der Leije vertelt dat er ook resten van huisjes en waterputten zijn gevonden...

Archeologie in de buurt

In de gemeente vindt archeologisch onderzoek plaats Zuiderloo ….  het Museum-bestuur neemt een kijkje. Informatie over Zuiderloo: Archeologisch onderzoek deelplan-2 en Zuiderloo – Grondlagen Waterput is raadsel voor archeologen Heiloo- OnLine Leuk als de Uitkijkpost schrijft over...