Word Donateur

Word donateur van Baduhenna en ondersteun de lokale archeologie in Heiloo

U bent al “Donateur van Baduhenna” voor € 12,50 per jaar (meer mag ook).

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); aldus is uw gift – onder voorwaarden – aftrekbaar voor de belasting. ANBI – Baduhenna

Maak uw donatie over op rekening NL64 ABNA 0508 3152 98 ten name van Stichting Regionale Archeologie Baduhenna in Heiloo.

Als Donateur van Baduhenna ontvangt u de digitale nieuwsbrief, krijgt u bericht over lezingen en wordt u uitgenodigd voor speciale activiteiten.

Alvast onze hartelijke dank!

U kunt het formulier invullen en toezenden aan onze penningmeester. Aanmelden als donateur

De door u ingevulde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor registratie van donateurs en de herinnering voor de jaarlijkse bijdrage/ donateurs-jaarkaart.