Over ons

Wij zijn een groep vrijwilligers die zich bezighoudt met de archeologie en oudste geschiedenis van onze woonplaats, Heiloo.

Wij willen de bewoners van Heiloo graag van de lokale bewoningsgeschiedenis vertellen ….. En er is veel te vertellen, getuige de vele archeologische vondsten – gebruiksvoorwerpen van vaak honderden jaren oud – die wij in ons museum tentoonstellen.

De geschiedenis van Baduhenna begint in 1984 met het onderzoek op de plaats van de herberg “De Rustende Jager”. Tijdens dit onderzoek worden de krachten gebundeld en komt een archeologische werkgroep tot stand. Toen een onderdeel van de Vereniging Oud Heiloo  [Link].

Simon Bakker, was secretaris van Stichting Regionale Archeologie Baduhenna. Hier geeft Simon in vogelvlucht een overzicht van de ontwikkeling van de amateur-archeologie in Heiloo (redactie 2016-01 wfm).

Herberg ‘De Rustende Jager’

In 1984 gaat een groepje belangstellenden op een zaterdagmorgen – gewapend met schop en emmer – naar het terrein waar de herberg De Rustende Jager gevestigd was. Na de sloop van het pand zal hier het nieuwe politiebureau worden gebouwd.
Hier en daar gaat de spade de grond in, er wordt wat glaswerk gevonden. Veel stelt het niet voor. Er was geen deskundige leiding, wel veel goede wil. Na deze eerste actie blijft het enkele jaren stil.

Eind 1987. Grotendeels hetzelfde groepje geïnteresseerden als in 1984 richt een archeologische werkgroep op als onderdeel van de Vereniging Oud Heiloo. Nu met deskundige hulp. De werkgroep krijgt de beschikking over de bovenverdieping van de Oude Pastorie en na schoonmaak en inrichting van deze ruimte kan het startsein voor de amateur-archeologie in Heiloo worden gegeven. Want één feit was bekend: Heiloo heeft een rijke en 3500 jaar oude bewoningsgeschiedenis.
Belangrijke activiteiten waren o.a. het aflopen van bollenlanden waar veel scherven werden gevonden, het zich verdiepen in oude kaarten om na te gaan waar vroeger bijvoorbeeld boerderijen hadden gestaan en natuurlijk daar waar er mogelijkheden zijn, het doen van opgravingen.

Opgraving op het Raadhuisplein

Hoogtepunt in het bestaan was de opgraving op het terrein waar de uitbreiding van het gemeentehuis is gebouwd en waar veel materiaal uit vervlogen tijden werd gevonden. Vermeldenswaard is ook de tentoonstelling die door de werkgroep werd georganiseerd ter gelegenheid van het “Willibrordus-jaar” in Heiloo.  In 1995 was het 1300 jaar geleden dat de predikant Willibrord het christendom hier kwam brengen. Volgens de legende sloeg hij in Heiloo met zijn staf op de grond en ontsprong er een bron. Men neemt aan dat dit op de plek van de huidige Willibrordus-put bij de Witte kerk is gebeurd.

Een nieuw onderkomen en een nieuwe naam

De werkgroep was een tiental jaren gevestigd in de Oude Pastorie. Op den duur werd het daar op de zolder toch bezwaarlijk. Ruimtegebrek en in de zomer te warm en in de winter niet warm te krijgen!
In het voorjaar van 1998 kon de werkgroep de beschikking krijgen over ruimten in het souterrain van het hoofdgebouw van GGZ Noord-Holland-Noord, bekend als de Stichting Willibrordus. Van deze mogelijkheid is dankbaar gebruik gemaakt. Hier is een ruimte ingericht met mogelijkheden voor opslag, verwerking van vondsten, lezingen en vooral voor een expositie van de Heilooër vondsten.
De werkgroep kwam daarmee los te staan van Oud Heiloo. Dit gaf de mogelijkheid naar een eigen identiteit te zoeken. Deze werd gevonden in de oprichting van een stichting, namelijk de Stichting Regionale Archeologie BADUHENNA.

De slag in het heilige woud
Onze naam ‘Baduhenna’ verwijst naar het heilige woud van godheid Baduhenna uit het begin van de jaartelling waar volgens de Romeinse schrijver Tacitus (Annales IV, 72,73,74) in 28 na Chr. een belangrijke slag tussen de Romeinen en de Friezen plaatsvond. Volgens Tacitus  zijn er bij deze slag ruim 1300 Romeinse soldaten gesneuveld.
Aangezien de aanval van de Romeinen op de Friezen vanuit het fort Flevum (bij Velsen) plaatsvond, vermoedt men dat deze slag in Noord-Holland plaats gevonden kan hebben. Gezien de verklaring van de naam Heiloo, namelijk ‘heilig bos’, wordt Baduhenna wel met Heiloo in verband gebracht. Zeker is dit echter niet. De slag in het Baduhennawoud heeft waarschijnlijk wel ten noorden van Velsen plaats hebben gehad.

Expositie en educatie

Sinds 1988 is Baduhenna aktief en heeft een interessante verzameling opgebouwd. Wij voelen ons hierbij gesteund door de gemeentelijke overheid: het gemeentebestuur van Heiloo heeft veel steun gegeven en belangstelling getoond voor hetgeen de Stichting voor Heiloo doet.
Naast de archeologische opgravingen  – die bij grote projecten feitelijk alleen nog door professionele archeologieondernemingen kunnen en mogen worden uitgevoerd – zijn de activiteiten van Baduhenna ook gegaan in de richting van educatie. Lezingen worden georganiseerd, kinderen maken kennis met de archeologie tijdens rondleidingen of als lid van onze jeugdclub. Vele belangstellenden bezoeken de expositie – en laten zich verrassen door de collectie archeologische voorwerpen. Kortom, Baduhenna heeft een breed spectrum van interessen.

In het jaar 2015 heeft een grote opknapbeurt en een reorganisatie plaatsgevonden. De archeologie van Heiloo kan nu nog beter over het voetlicht worden gebracht.

Iedereen is welkom.

Als u belangstelling heeft, komt u langs voor een bezoek aan het museum. Ook nodigen wij u uit om ons werk te steunen, financieel of praktisch.

Baduhenna heeft werkgroepen voor archeologisch veldwerk, educatie, restauratie, beeldbank en het museum. Kijk bij werkgroepen.

Andere mogelijkheden vindt u bij Vacatures, Jeugdlid worden of Sponsor worden, Vriend worden.