Organisatie

Over ons

Wij zijn een groep vrijwilligers die zich bezighoudt met de archeologie van onze woonplaats. De kern van onze activiteiten betreft het Archeologisch Museum. Daarbij horen educatie en voorlichting op het terrein van lokale archeologie. Graag vertellen wij de inwoners van Heiloo – en zeker ook andere geïnteresseerden – over het verleden aan de hand van de resultaten van archeologisch onderzoek. En er is veel te vertellen aan de hand van de objecten – enkele wel duizenden jaren oud – die wij in ons museum tentoonstellen.

De geschiedenis van Baduhenna begint met het onderzoek op de plaats van de herberg “De Rustende Jager”. Tijdens dit onderzoek werden de krachten gebundeld en kwam een archeologische werkgroep tot stand als onderdeel van de Vereniging Oud Heiloo nu “Historische Vereniging Heiloo”.

De slag in het heilige woud
De naam Baduhenna verwijst naar het heilige woud van godheid Baduhenna uit het begin van de jaartelling waar volgens de Romeinse schrijver Tacitus (Annales IV, 72, 73, 74) in 28 na Chr. een belangrijke slag tussen de Romeinen en de Friezen plaatsvond. Volgens Tacitus zijn er bij deze slag ruim 1300 Romeinse soldaten gesneuveld.
Aangezien de aanval van de Romeinen op de Friezen vanuit het fort Flevum (bij Velsen) plaatsvond, vermoedt men dat deze slag in Noord-Holland gezocht moet worden. Gezien de verklaring van de naam Heiloo, namelijk ‘heilig bos’, wordt Baduhenna wel met Heiloo geïdentificeerd. Zeker is dit niet, maar de slag in het Baduhennawoud zal waarschijnlijk wel ten noorden van Velsen plaats hebben gevonden.

Overzicht van de ontwikkeling van de amateur-archeologie in Heiloo. 

Door Simon Bakker – Bewerkt 2016

Simon Bakker was secretaris van Stichting Regionale Archeologie Baduhenna en tevens amateurarcheoloog in Heiloo vanaf het eerste uur.

Herberg “De Rustende Jager”

Het is 1984, een groepje belangstellenden gaat op een zaterdagmorgen, gewapend met schop en emmer, naar het terrein waar de herberg De Rustende Jager gevestigd was. Na de sloop van het pand zou hier het politiebureau worden gebouwd. Er was geen deskundige leiding, wel veel goede wil. Hier en daar gaat de spade de grond in, er wordt wat glaswerk gevonden.

Eind 1987. Dezelfde geïnteresseerden als in 1984 richten een archeologische werkgroep op, nu met deskundige hulp, als onderdeel van de Vereniging Oud Heiloo. De werkgroep krijgt de beschikking over de bovenverdieping van de Oude Pastorie en na schoonmaak en inrichting van deze ruimte kan het startsein voor de amateur-archeologie in Heiloo worden gegeven. Want een ding is bekend: Heiloo heeft een rijke en 3500 jaar oude bewoningsgeschiedenis.
Activiteiten in die tijd zijn: het aflopen van bollenlanden, het zich verdiepen in oude kaarten om na te gaan waar vroeger bijvoorbeeld boerderijen hadden gestaan en natuurlijk het doen van opgravingen wanneer daartoe mogelijkheden waren.

Opgraving op het Raadhuisplein

Hoogtepunt in het bestaan van de werkgroep is de opgraving op het terrein waar de uitbreiding van het gemeentehuis is gekomen en waar veel archeologisch materiaal is gevonden. Verder, de tentoonstelling die door de werkgroep is georganiseerd ter gelegenheid van het “Willibrordus-jaar” in Heiloo. In 1995 was het namelijk 1300 jaar geleden dat de predikant Willibrord het christendom naar Heiloo kwam brengen. Volgens de legende sloeg hij met zijn staf op de grond en ontsprong er een bron. Men neemt aan, dat dit op de plek van de huidige Willibrordus-put bij de Witte kerk is gebeurd.

Een nieuw onderkomen

De werkgroep was een tiental jaren gevestigd in de Oude Pastorie. Na verloop van tijd werd het op de zolder toch bezwaarlijk door ruimtegebrek. En, in de zomer te warm en in de winter niet warm te krijgen!
In het voorjaar van 1998 kan de werkgroep de beschikking krijgen over ruimten in het souterrain van het hoofdgebouw van GGZ Noord-Holland-Noord, bekend als de Willibrordus-Stichting.
Van deze mogelijkheid wordt dankbaar gebruik gemaakt. Hier wordt een ruimte verkregen met mogelijkheden voor opslag, verwerking van vondsten, lezingen en vooral voor een expositie van de Heilooër vondsten.
De werkgroep kwam daardoor los te staan van de Vereniging Oud Heiloo. Dit gaf de mogelijkheid om naar een eigen identiteit te zoeken. Deze werd gevonden in de oprichting van een stichting, namelijk de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna.

Expositie en educatie

Sinds 1988 heeft Baduhenna  een interessante verzameling opgebouwd en ten toon gesteld. Vele belangstellenden hebben al de expositie bezocht en bewonderd.
Naast de archeologische opgravingen – die bij grote projecten alleen nog door professionele archeologieondernemingen kunnen en mogen worden uitgevoerd – zijn de activiteiten van Baduhenna verschoven in de richting van educatie. Lezingen worden georganiseerd, in rondleidingen wordt door de kinderen kennis gemaakt met de archeologie. Kortom, Baduhenna heeft een breed spectrum van activiteiten. Wij voelen ons hierbij gesteund door de gemeentelijke overheid: het gemeentebestuur van Heiloo heeft veel steun gegeven en belangstelling getoond voor hetgeen de Stichting voor Heiloo doet.

Bezoekers, vrijwilligers en donateurs

Wij nodigen graag iedereen uit, om te komen kijken naar de collectie of om zich aan te melden als vrijwilliger om mee te werken aan de archeologie in Heiloo.

Iedereen is welkom om Baduhenna te steunen. Dit kan door actief deel te nemen aan een van de werkgroepen of mee te doen aan speciale activiteiten of het verrichten van een taak.

U kunt als donateur of sponsor ook financiële ondersteuning geven.