Archeologisch museum Baduhenna Lokale archeologie van Heiloo

25 oktober 2016

Onderzoek Zuiderloo voorlopig afgerond.

Filed under: Baduhenna — Lou Sinke @ 14:36

 

imag0724

De afgelopen weken zijn bij onderzoeken in Zuiderloo door archeologen van Archol Archeologen overblijfselen uit de late IJzertijd opgegraven. Judtith van der Leije vertelt dat er ook resten van huisjes en waterputten zijn gevonden uit ongeveer de Romeinse tijd. Sommige putten zijn beschoeid geweest met hout, andere niet. Die laatste zijn bedoeld als drenkplaats voor het vee. De putten waren ca. 1 m diep, wat destijds voldoende was om bij het grondwater te komen.  Ook is er aardewerk gevonden waaronder twee bijna complete potten. Verder zijn er sporen gevonden van akkers die daar zo’n 3000 jaar geleden hebben gelegen. Helaas zijn er geen sporen van bebouwing aangetroffen, zoals een paar jaar geleden op de plaats van zorgcentrum Craenenbroeck.

img_1238 img_1274

img_1233

imag0718  imag0582_burst002_cover

imag0690_burst006  imag0686

imag0697 imag0592_burst001

imag0703

imag0564_burst002

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress