Onderzoek A9 – oostkant

Het onderzoek aan de oostkant van de A9 (grondgebied van de gemeente Castricum) heeft hoofdzakelijk greppels opgeleverd uit de Romeinse tijd (1e-4e eeuw) die te maken hebben met het (agrarisch) gebruik van het land. Een enkele greppel bleek zeer lang en zal om een groot perceel hebben gelegen.
Het meest interessant is de vondst van een grote complete pot die waarschijnlijk met opzet in een greppel is begraven/achter gelaten. Het gaat vrijwel zeker om een rituele begraving waarbij de pot gevuld zal zijn met b.v. kruiden of voedsel. Dergelijke vondsten uit deze periode zijn vrij veel gedaan. Meest in oude waterputten en in speciale kuilen die ook andere objecten bevatten zoals botten (met name dierenschedels), takken etc. De functie is niet bekend. Maar zal in dit geval mogelijk te maken hebben met bescherming tegen negatieve invloeden of positief stimuleren van de groei van de gewassen of het vee op de percelen. Dit omdat het niet bij de huizen zelf was gelegen. Die moeten (niet ver) elders hebben gelegen op de percelen.
Er komt ook nog een onderzoek aan de westkant van de A9 op het grondgebied van de gemeente Heiloo. Dat wordt interessant, want in 1992 zijn daar sporen uit de Romeinse tijd gevonden. (Bron: Mark van Raaij)