Nieuwe vondsten in Zuiderloo en archeologische kroniek 2013

tn_IMG_8198

In het gebied Zuiderloo ten zuiden van de bebouwde kom lag in de vroege middeleeuwen een laagte in het toenmalige duinlandschap. Die werd destijds gebruikt voor het graven van afwateringsgreppels en het slaan van waterputten.

Dat blijkt uit archeologisch onderzoek in het gebied in opdracht van de gemeente Heiloo. Het onderzoek is begin december afgesloten. Verspreid in de zoeksleuven bleken waterputten en afwateringsgreppels aanwezig. Deze dateren uit de vroege middeleeuwen (600-900 na Chr.). Op twee plaatsen waren zelfs nog sporen van boerderijen en bijgebouwen uit deze periode bewaard gebleven. Enkele oudere scherven uit de IJzertijd en Romeinse tijd wijzen op nog oudere bewoning.

Bron: Noordhollands Dagblad 16-12-2014

jtitel_Archeo_Kroniek_2013_LowRes_Page_001

In de door de provincie Noord-Holland uitgegeven kroniek bijdragen over het archeologisch onderzoek Cranenbroeck en Kennemerstraatweg 43-45.

Lees de pagina’s over Heiloo  of download de gehele kroniek