Misschien iets voor u?

AWN Zaanstreek- Waterland
A F G E L A S T Lezing: archeologie van de Duin- en Bollenstreek
Archeoloog Jeroen van Zoolingen houdt op 17 maart een lezing. Hij schreef in 2017 een boek met als titel: Het Verleden van de  Velden, over de archeologie van de Duin- en Bollenstreek. Aan de  hand van vondsten, gedaan bij afgravingen, aangevuld met  gegevens uit opgravingen, kon Jeroen een beeld schetsen van de  rijke archeologische geschiedenis die het bodemarchief ons te bieden  heeft. In zijn lezing vertelt hij  over de eerste prehistorische boeren, Romeinse soldaten en  middeleeuwse kastelen, om zijn verhaal te eindigen in het hier en  nu.
– De lezing is gratis bij te wonen, op dinsdag 17 maart, 20.00 uur / Tuinstraat 27A, 1544 RS Zaandijk. A F G E L A S T

☻ Lezing: de vindplaats Saendelft-West
Gerard Graas verzorgt op 21 april een lezing over de archeologische onderzoeken van onze afdeling op de vindplaats Saendelft-West. Een gebied waar de kreken en oeverwallen met sporen  van prehistorische bewoning  nog in de bodem aanwezig  waren.
– De lezing is gratis bij te wonen, op dinsdag 21 april, om 20.00 uur / in de Tuinstraat 27A, 1544 RS Zaandijk.

Info: archeologiezaanstreek.nl