Nieuws uit de werkgroep educatie

Nieuwe archeologische doe-activiteit van de werkgroep educatie:

In het museum aan de Kennemerstraatweg worden leerlingen ingewijd in de archeologische vondsten van 18e eeuwse buitenplaatsen in Heiloo.
In Heiloo stonden in de 17e en 18e eeuw grote landhuizen, vroeger de vakantieverblijven van rijke mensen. Van al die huizen staat alleen Nijenburg nog overeind, in de grond zijn nog wel volop resten en zelfs beerputten (toiletten) van de andere buitenplaatsen gevonden.

Bij Baduhenna wordt naar aanleiding van deze vondsten een levendig beeld geschetst van die tijd. Meerdere raadsels worden opgelost: Wie beraamde de aanslag op het leven van die Heiloose koopman, waarom heeft een buitenplaats geen badkamer en hoe gevaarlijk is fruit?

Leerlingen mogen ook zelf aan de slag; als een echte archeoloog sorteren ze voorwerpen uit een beerput en tekenen ze hun favoriet in delfts-blauw op een tegel.

Dit programma is bestemd voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs; meer informatie: educatiegroep@baduhenna.nl

IMG_4356kostuums