Bezoek van groep 5/6 Jan van Rijckenborghschool uit Heiloo aan ons museum.

Op donderdag 22 februari bracht groep 5/6 van de Jan van Rijckenborghschool een bezoek aan ons museum. Om 10.00 uur kwamen  21 kinderen en 3 volwassenen de trap af naar ons souterrain.

Na een kort welkom werd de klas in drie groepen opgedeeld. De kinderen kregen een korte rondleiding in onze expositieruimte met nadruk op de vroegste tijd tot en met de Romeinse tijd. In het depot maakten ze kennis met de manier waarop archeologen aan het werk gaan en ten slotte luisterden ze naar het verhaal van de Slag in het woud van Baduhenna.

Vervolgens gingen ze aan het werk: vuur maken met de vuurboog, groente snijden met vuursteen en schelpen en graan malen met de maalstenen.

De kinderen waren zeer geïnteresseerd en deden enthousiast mee. De tijd vloog om en om half 12 was het tijd om de trap weer op te gaan en de wandeling naar school te ondernemen.