Baduhenna doet mee met de Nationale Archeologiedagen 2017

In het kader van de Nationale Archeologiedagen 2017 organiseert Baduhenna de volgende activiteiten:

Vrijdag 13 oktober: Lezing van Joop Stolp naar aanleiding van zijn publicatie “Namen in Noord-Holland, spitten in een vèr verleden”.

Waar komen namen vandaan? Bij onderzoek naar namen is het belangrijk naar de woordbetekenis, de ouderdom en de bronnen te kijken. De grote vraag is of de gangbare betekenis en interpretatie van sommige namen wel de juiste is en of de (oude) bronnen wel kloppen. Toen de namen werden bedacht, was de betekenis of bedoeling duidelijk. Nu zijn betekenissen vaak gebaseerd op vermoedens en/of waarschijnlijkheden. Een zoektocht levert altijd weer nieuwe inzichten op. ‘Spitten in een ver verleden’, is daarom niet zomaar een ondertitel.

In het tweede deel van de lezing zal Joop speciale aandacht schenken aan de naamgeving in Heiloo en omgeving.

Entree € 3 -, gratis voor onze donateurs

In verband met de organisatie verzoeken wij u om uiterlijk 8 oktober in te tekenen voor de lezing op info@baduhenna.nl. Vermeld uw naam en het aantal personen. Let op: Vol is vol.

Zaterdag 14 oktober: 10.00u – 12.00u Workshop Scherven plakken – een activiteit voor jong en oud!

Bij archeologische opgravingen worden heel vaak scherven gevonden. Je hoopt dat deze scherven een mooie vaas of schotel opleveren. Maar helaas is dat vaak niet het geval.In deze workshop leer je meer over de techniek van het restaureren met (hedendaagse) scherven. Na een korte inleiding van Willem Peereboom zoeken we de juiste scherven bij elkaar. Dan gaan we puzzelen. Ten slotte kunnen ontbrekende stukken worden ingevuld. Kosten € 3 p.p.

Aanmelden voor 8 oktober via info@baduhenna.nl.

Zaterdag 14 oktober: 14.00u – 16.00u Expositie Leven op de Strandwal.

Bij een recente opgraving in Heiloo is aangetoond dat vanaf ca. 1950 v. Chr. bewoning op de strandwal heeft plaatsgevonden. Bekijk de bijzondere vondsten uit deze periode en een maquette van een boerderij uit de IJzertijd.

De toegang is gratis en de koffie staat klaar!

Alle activiteiten vinden plaats in het museum – Willibrord Business Centrum – Kennemerstraatweg 464.