Archeologisch veldwerk

Onderzoek Belieslaan 6

Op verzoek van Silke Lange is op 30 mei door Fons Morsch onderzoek gedaan op het perceel Belieslaan 6. De bestaande bungalow werd gesloopt in verband met nieuwbouw. Een deel van het perceel is tuin en deze moet intact blijven.

Onder zonnige omstandigheden (25 graden) is er een smalle sleuf – 1.20 m lang en 40 cm breed – gegraven.

  • De eerste laag van 90 cm bleek danig verstoord. In deze laag werd een fragment van een tegel met mangaankleurig bloemmotief gevonden en 4 onbekende steenfragmenten.
  • In de volgende laag van 7 cm met dik geel zand, bevinden zich veel roodkleurige vlekken door ijzer. We doen de volgende vondsten: 7 metalen voorwerpjes, 18 stukjes verbrandingsresten, 3 stukjes aardewerk en 25 stukjes steen die niet nader te duiden zijn.
  • Vervolgens een laag van 20 cm met iets donkerder zand met roodkleuring door ijzer.
  • Daaronder volgde blauwgrijs (wad-?)zand. Opvallend was dat er geen schelpresten zijn gevonden.

Dieper dan 1m20 is er niet gegraven.

Tegel Belieslaan 6