Jeugdclub

Bijeenkomsten van de  jeugdclub

Op zaterdag 21 mei gingen we op stap. We fietsten naar Egmond aan de Hoef waar Cor Prins ons het verhaal vertelde van het slot van Egmond.

IMG_20160521_103745     IMG_20160521_103504       IMG_4895

Het oudste gedeelte werd gebouwd in de 13e eeuw als bescherming tegen de strooptochten van de West-Friezen.  In de volgende eeuwen werd het kasteel uitgebreid, maar in 1573 verwoest door de geuzen. De ruïne bleef tot 1798 staan. Daarna werden de overblijvende delen verkocht en afgebroken.

IMG_20160521_113145  IMG_4897  IMG_20160521_113152_BURST002

In 1933 werd het terrein door PWN aangekocht; in het kader van de werkverschaffing was het de bedoeling om de grachten uit te graven. Toen kwamen de funderingen weer tevoorschijn samen met een aantal archeologische voorwerpen. Gelukkig is veel informatie van deze ontgraving (het was geen opgraving olv archeologen!) bewaard gebleven. Deze informatie is te zien in het Historisch Informatie Centrum tegenover het slot.

IMG_20160521_111357  IMG_20160521_111933  IMG_20160521_113018  IMG_20160521_111701

Martijn Mulder leidde ons daar rond en samen met Cor Prins vertelde hij nog vele bijzonderheden over het slot. We zagen enkele archeologische vondsten en deden een poging een stenen kanonskogel (doorsnee 45 cm!) op te tillen. Al met al was het weer een interessante excursie.

Op zaterdag 27 februari kwamen we bij elkaar. Met Mark van Raaij uit Limmen gingen we met scherven aan de slag.IMG_0722

Eerst vertelde hij ons over de kenmerken van de scherven uit verschillende periodes en aan de hand van het schema gingen we aan het werk. Uit de voorraad in het depot mochten we onze eigen verzameling samenstellen. Het resultaat was dat ieder met een mooie collectie naar huis ging.

IMG_0728   IMG_0730   IMG_0735

IMG_0732   IMG_0736   IMG_0734

Zaterdag 19 december was het weer zo ver. Alle negen leden van de jeugdclub melden zich om 10 uur. Willem Peereboom, onze restaurateur, vertelde ons over het restaureren van aardewerk.IMG_0503

Het bleef niet alleen bij luisteren, we mochten ook zelf aan de slag. Iedereen kreeg één scherf en moest de rest van het potje, kruikje of bord uit de stapel zoeken. Daarna puzzelen, passen en meten, lijmen ….. en tot slotte ‘de gaatjes’ opvullen met klei. Langzaam kwamen de voorwerpen tevoorschijn.

Als verrassing had Willem voor iedereen een antieke tegel meegenomen ter herinnering aan deze morgen.

scherven IMG_0488 IMG_0490 IMG_0491 IMG_0494 IMG_0496 IMG_0497 IMG_0499 IMG_0500 IMG_0501 IMG_0502 IMG_0504 IMG_0506 IMG_0507 IMG_0516

Zaterdag 31 oktober kwam de jeugdclub weer bij elkaar. Tom de Kleijn uit Castricum was uitgenodigd om ons te informeren over kleipijpen. Bijna iedereen heeft ze weleens gevonden, meestal alleen de kop, want de steel is erg kwetsbaar. De pijp + tabak zijn afkomstig uit Noord-Amerika, Columbus zag in 1492 de pijprokers in Amerika; zijn matrozen ontdekten snel de voordelen van het  roken: het nam het hongergevoel weg en ook de vieze smaak van het voedsel en drinken tijdens de lange zeereizen. Vanaf 1600 worden er in Nederland kleipijpen gemaakt.

IMG_0140

Na deze informatie gingen we aan het werk. Onder leiding van Tom nam iedereen een pijpenkop en ging informatie verzamelen over deze kop. Eerst werd de leeftijd van de kop bepaald aan de hand van een schema. Daarna werd de inhoud van de kop berekend en via het nummer/merkteken probeerden we de maker te achterhalen. In de meeste gevallen lukte dat. Iedereen mocht de kop die hij/zij onderzocht meenemen naar huis. Tom liet wat materiaal achter zodat we ook zelf onderzoek kunnen doen.

Een leuke ochtend; iemand zei: “Dan denk je, een pijpenkopje……… maar daar komt heel wat bij kijken!…..”

IMG_0145  IMG_0148   IMG_0141

IMG_0149   IMG_0155  IMG_0151

Op zaterdag 6 juni was de laatste bijeenkomst voor de vakantie. Louis Oppenheimer uit Castricum is een expert op het gebied van munten. Voor Baduhenna heeft al al vele munten gedetermineerd en schoongemaakt. Vandaag vertelde hij ons eerst iets over de geschiedenis van de munten, vanaf de Romeinse tijd tot de 19e eeuw. Daarna mochten we aan het werk: schoonmaken van allerlei munten die Louis had meegenomen. Tot onze verrassing mochten we de munt die we hadden schoongemaakt zelf houden!!!!

IMG_9472      IMG_9489 IMG_9490       IMG_9475 IMG_9480      IMG_9483    IMG_9484      IMG_9492

Op zaterdag 21 maart kwamen we weer bij elkaar in Baduhenna. Bram, Tristan, Freek, Ruben en Daan (Femke en Samuel waren verhinderd) daalden om 10 uur weer af in het museum, waar Cees en Lou al aanwezig waren. Mark van Raaij uit Limmen was er ook om ons wat te leren over de archeologie. De archeoloog maakt bij zijn onderzoek gebruik van paleografische kaarten, dat zijn kaarten waarop de ontwikkelingen van het landschap zijn weergegeven.

Hij liet ons kaarten zien van Heiloo in 2500 v Chr., 1500 v Chr, 900 v Chr. en 100 n Chr. en vertelde over de vorming van het landschap. In de loop van eeuwen wordt het landschap opgebouwd uit verschillende lagen: bijvoorbeeld zand, veen en klei. Het onderzoek bij Craenenbroeck (2014) gebruikte hij als voorbeeld. In een glazen buis maakten we zelf een doorsnede van die bodem.

Daarna gingen we naar buiten aan het werk: op het grasveld bij de kapel onderzochten we met behulp van een grondboor of de verschillende lagen te vinden waren.We boorden tot 2m diep; de opbouw vaan de bodem zag er als volgt uit:0- 30 cm bouwvoor – donkerbruin; 30 – 60 cm bruin met geel gemengd; 60 – 90 cm: kleiïg donkerbruin, ijzerhoudend; 90 – 115 cm donkergrijs zand; 115 – 150 cm veen. We boorden tot 200 cm, maar het grondwater zorgde ervoor dat we alleen maar modderig, grijs zand naar boven haalden.

Terug in het museum bekeken we de plattegrond van de opgraving van Craenenbroeck en Mark vertelde ons wat er op die plattegrond allemaal te zien was. Hij liet ons verschillende scherven zien en vertelde over de ouderdom van dat aardewerk.  Mark was nog lang niet uitverteld,  maar om 12 uur  moesten we helaas stoppen. Misschien komt hij nog wel een keertje terug …………. Mark, in ieder geval bedankt voor deze leuke ochtend!

IMG_8780 IMG_8774 IMG_8782

 IMG_8785 IMG_8818 IMG_8783 IMG_8805

IMG_8819 IMG_8829 IMG_8830

Op zaterdag  14 februari vertrokken we om kwart voor 11 naar het Huis van Hilde in Castricum. Naast Fem, Bram, Tristan, Freek, Ruben en Samuel (Joshua was helaas verhinderd) gingen er ook enkele ouders mee. Cees en Lou waren er ook bij evenals Wim van de restauratieclub van Baduhenna.

Na aankomst verzamelden we ons op de trap. Eerst bezochten we de grote tentoonstellingsruimte. In grote vitrines bewonderden we de honderden archeologische vondsten uit Noord Holland. Natuurlijk namen we een kijkje bij de levensechte mensfiguren uit de verschillende periodes. Zeer interessant was de opstelling van vondsten – toegelicht via presentaties – uit Heiloo: de gouden fibula en de waterput uit Zuiderloo. Vervolgens namen we een kijkje in de wisseltentoonstelling met vondsten uit diverse plaatsen in de regio. We sloten ons bezoek af in het archeo-lab waar we enkele voorwerpen uitgebreid konden bestuderen. De tijd vloog voorbij en om half een stonden we weer buiten. Iedereen was erg enthousiast , het Huis van Hilde is een bezoekje zeker waard!

DSCN6839   DSCN6849  DSCN6858

 DSCN6861 DSCN6867 DSCN6863

DSCN6870   DSCN6872

Op zaterdag 13 december was er weer een bijeenkomst van de jeugdclub. Fem, Bram, Tristan, Joshua, Freek en Ruben waren om 10 u aanwezig in het museum. Samuel was helaas verhinderd (ziekte). Cees en Lou waren er natuurlijk ook .

Eerst vertelde Silke lange (archeoloog bij de gemeente Heiloo) over haar opleiding en haar werk. Daarna kwamen de vondsten van de vorige keer op tafel. Silke adviseerde iedereen een vondstenboek aan te leggen waarin je alle bijzonderheden over je vondsten noteert: datum, plaats, weersomstandigheden en situatie. De meegebrachte vondsten waren zeer verschillend: metaal – bot – aardewerk – kalkstenen pijp – fossiel – kaurieschelp. Ook kwamen ze overal vandaan: Heiloo, Bergen, maar ook van Kreta! Over alle voorwerpen wist ze wel iets interessants te vertellen. Hieronder zie je enkele van deze vondsten:

IMG_8133   IMG_8129   IMG_8127   IMG_8124

IMG_8122   IMG_8078   IMG_8076   IMG_8071   IMG_8068

Daarna was Henk Vasbinder aan de beurt. Met zijn metaaldetector is hij al vele jaren actief in deze omgeving. Henk liet ons enkele vondsten zien: gespen, munten, maar ook een romeinse fibula speld. Henk beantwoordde vele vragen en gaf tips.
2014-12-13 10.23.17                    2014-12-13 10.12.03

Voor we het wisten was het 12.00u en moesten we afsluiten. Het was een interessante morgen geweest!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Op zaterdag 1 november was de 1e bijeenkomst van de jeugdclub van Baduhenna. Om 10 uur kwamen 7 jongeren in het museum, waar ze ontvangen werden door Lou Sinke en Cees van Diepen.

Na een eerste kennismaking kwamen de meegebrachte voorwerpen op tafel. Deze voorwerpen werden voorzien van een vondstkaartje in een zakje gedaan. Daarna kregen de voorwerpen een plekje in de speciale vitrinekast.

IMG_8038jeugdgroepOok bezochten de verschillende werkruimtes van het museum, natuurlijk eerst de expositieruimte, daarna het depot, de bibliotheek, de film/vertelruimte en de restauratieruimte. We bekeken de dvd uit de leskist Een koffer vol scherven. Op deze film zie je wat er komt kijken bij een opgraving in Limmen; enkele deskundigen vertellen in deze film wat er gebeurt met het materiaal dat gevonden wordt: hout, munten, botten e.d.

Aan het eind was de vraag: Wat gaan we de volgende keer doen? Er was veel belangstelling voor het werken met de metaaldetector en voor het restaureren van aardewerk.

IMG_8037-detector